รู้จัก
WESTERN HOUSE
สะสมประสบการณ์มากว่า 10 ปี

รู้จัก
WESTERN HOUSE
สะสมประสบการณ์
มากว่า 10 ปี

เรามีประสบการณ์ยาวนาน

สร้างบ้านในฝัน
เข้าใจทุกความต้องการ

จากประสบการณ์รับสร้างบ้านมากกว่า 10 ปี เราสร้างบ้านในฝันให้เป็นความจริงมาแล้วกว่า 300 หลัง
สิ่งนี้คือจุดเด่นที่ทำให้ Western House สามารถเข้าถึงและเข้าใจทุกความต้องการของท่าน Western House เข้าใจ
ในความต่าง และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละครอบครัว การทำงานของเราสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านอย่างเหมาะสม
 • กว่าจะเป็น Western House
 • บริการของเรา
 • อยากสร้างบ้าน ทำยังไง
 • วางแผนการเงิน
 • ดูแลกันตลอดไป

กว่าจะเป็น Western House

man in blue dress shirt beside man in white dress shirtจากประสบการณ์รับสร้างบ้านมากกว่า 10 ปี เราสร้างบ้านในฝันให้เป็นความจริงมาแล้วกว่า 300 หลัง สิ่งนี้คือจุดเด่นที่ทำให้ Western House สามารถเข้าถึงและเข้าใจทุกความต้องการของท่าน Western House เข้าใจในความต่าง และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละครอบครัว การทำงานของเราสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านอย่างเหมาะสม
 

ความมั่นคงของ Western House ในวันนี้ ล้วนเกิดจากความไว้วางใจที่แต่ละครอบครัวมอบแก่เรา ผลงาน ชื่อเสียง และความเติบโตของบริษัทตลอด 10 กว่าปี ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานการให้บริการของเรา ทำให้ Western House สามารถยืนหยัดในธุรกิจนี้ ได้อย่างภาคภูมิใจ ชื่อเสียงที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ล้วนเกิดจากความพึงพอใจ ที่แต่ละครอบครัวได้รับ จากการร่วมงานกับ Western House และส่งต่อไปยังคนใกล้ชิด ซึ่ง Western House รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณที่ท่าน ไว้วางใจเสมอมา

Western House จะมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และมาตรฐานการก่อสร้าง การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อทำให้ “บ้าน” ของท่าน คือความสุขของครอบครัวอย่างแท้จริง

บริการของเรา

“บ้าน” ให้ความอบอุ่น ความสุขกาย สุขใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว อยู่อาศัยแล้วอบอุ่น มีความสุขกาย สุขใจ Western House จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการ บริษัท Western House จำกัดเป็นบริษัทรับปลูกสร้างบ้านแบบครบวงจร บริการของเราเริ่มตั้งแต่

brown and white wooden house near green trees during daytime

การสำรวจที่ดินลูกค้า

เรามีทีมงานสถาปนิค วิศวกร ที่มีประสบการณ์ออกไปสำรวจสถานที่จริงของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการสร้างบ้าน

 

 

 

การเลือกแบบบ้าน

แบบบ้าน เรามี 3 แบบ

 1. แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท (สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม)
 2. ออกแบบตามไอเดีย กรณีที่มีไอเดีย เรามีสถาปิกมืออาชีพออกแบบสำหรับคุณโดยเฉพาะ
 3. มีแบบมาแล้ว อาจจะเป็นแบบของสถาปนิคอื่นๆ ทั้ง 3 แบบนี้ จะสร้างแบบไหน เราก็บริการทุกรูปแบบ

การติดต่อประสานงานหน่อยงานราชการ

เรารับติดต่อการประสานงานที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างทั้งหมด เช่น

 • การยื่นขอมิตเตอร์น้ำ-ไฟ ชั่วคราว (ถาวร ด้วย)
 • การขอใบอนุญาติปลูกสร้าง
 • การขอเลขที่บ้าน - และอื่นๆ

การติดต่อสถาบันทางการเงินเพื่อการปลูกสร้างบ้าน

เรามีพันธมิตรสถาบันทางการเงินหลายสถาบันให้เลือกตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน

เรามีการปลูกสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่งคัดกรองออกมาเป็นคู่มือตรวจงานก่อสร้างบ้าน

การรับประกัน และบริการหลังจากปลูกสร้างบ้าน

เพื่อความสุข ความสบายใจ สำหรับลูกค้าของเรา Western House มีระบบการรับประกัน และบริการหลังการปลูกสร้าง ดังนี้

 • เรามีรับประกัน โครงสร้างบ้าน 5 ปี (โครงสร้างไม่แข็งแรงเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท)
 • รับประกันหลังคา 1 ปี
 • รับประกันเก็บรายละเอียดในตัวบ้าน 1 ปี

หมายเหตุ* เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อยากสร้างบ้าน ทำยังไง?

“บ้าน” ให้ความอบอุ่น ความสุขกาย สุขใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว อยู่อาศัยแล้วอบอุ่น มีความสุขกาย สุขใจ Western House จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการ บริษัท Western House จำกัดเป็นบริษัทรับปลูกสร้างบ้านแบบครบวงจร บริการของเราเริ่มตั้งแต่

วางแผนการเงิน

การชำระค่างวดงานก่อสร้าง

เมื่อบริษัทฯ ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆตามสัญญาแล้วเสร็จ บริษัทฯจะมีรายละเอียดการชำระเงินตามสัญญาที่ตามมาตรฐาน ของบริษัท โดยแบ่งชำระตามความคืบหน้าของหน้างานจริง

ขั้นตอนการแจ้งชำระค่างวดงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่บัญชีจะทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในงวดงานที่แล้วเสร็จกับท่านลูกค้า เมื่องวดงานแล้วเสร็จตามสัญญา วิศวกรผู้ ควบคุมงาน จะทำหนังสือส่งมอบงานก่อสร้างและแจ้งการชำระเงินงวด เพื่อให้ลูกค้าชำระภายใน 7 วัน ตามสัญญาการสร้าง เป็นชั้นๆ (ตามจำนวนชั้นของงาน) โดยลูกค้าสามารถติดต่อนัดชำระ และสอบถามรายละเอียดของการชำระค่างวดกับเจ้าหน้าที่ แผนกบัญชีที่ดูแลลูกค้าได้โดยตรง

ส่วนบริการลูกค้า โทรหมายเลข 096-249-3133 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบการรับประกัน และบริการ หลังจากปลูก สร้างบ้าน

เพื่อความสุข ความสบายใจ สำหรับลูกค้าของเรา Western House มีระบบการรับประกัน และบริการหลังการปลูกสร้าง ดังนี้

1 ปี เก็บราบละเอียดในตัวบ้านทั้งหมด

1 ปี รับประกันหลังคารั่วซึม หรือแตกร้าว

5 ปี รับประกันโครงสร้างบ้าน 5 ปี (โครงสร้างไม่แข็งแรงเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท)

ค้นหาแบบบ้าน